Сергій Удовік

видавець, письменник, журналіст, фотограф, аналітик

Біографія

Удовік Сергій Леонідович

Народився у Києві, на Печерську, в історичній місцевості – Звіринці, біля Нового Ботанічного саду (ім. Гришка). Він і став моєю «малою батьківщиною», як і парк Примакова, і Лавра. Пізніше батьки переїхали на Русанівку – чудове місце – затишний острів серед величезного міста, з фонтанами та нічним поливом у спекотні літні ночі. Русанівка і Гідропарк – дивовижне місце злиття Міста з природою, пляжі серед міської інфраструктури, практично лісові хащі на островах серед повноводної річки – і у той же час – центр мегаполіса. Складання літньої сесії з обгорілим носом проходила під засудженими поглядами викладачів, проте Київський політехнічний інститут, факультет електроакустики, за фахом гідроакустика, закінчив з відзнакою, з кращими показниками на факультеті. Під час навчання працював за сумісництвом лаборантом в КБ «Шторм» у сфері вивчення адаптивних лінійних антенних решіток.

Диплом був присвячений малодоступній для розуміння темі «Пристрій класифікації випадкових процесів на класи стаціонарний – нестаціонарний». У перекладі на повсякденну мову – виявленню і класифікації підводних човнів на фоні шумів моря і надводних кораблів.

Потім працював на «Кванті», де займався розробкою ультразвукової медичної апаратури та дослідами у сфері магнітотерапії та інфразвуку.

У системі Академії наук займався організацією та плануванням експериментів, брав участь у спільних роботах з інститутом Медично-біологічних проблем (Москва) і Центром підготовки космонавтів. Ми вивчали вестибулярну стійкість космонавтів за допомогою спостереження і аналізу вестибулярних викликаних потенціалів (дивись ст. в журналі «Космическая биология и авиакосмическая медицина», №1 1987 р. «Длиннолатентные вызванные потенциалы при действии на человека линейных ускорений» (стор. 82-87); «Влияние адекватного раздражения вестибулярного анализатора на среднелатентные слуховые вызванные потенциалы» (стор. 80-82); авторські свідоцтва №1221781 на винахід «Устройство для выделения вызванных потенциалов»).

Наступна сфера інтересів була присвячена вивченню викликаних потенціалів дельфінів і суміжним питанням – абсолютно таємна тема за часів СРСР.

Новою перспективною сферою застосування своїх здібностей стало вивчення надтвердих матеріалів. На посаді інженер-конструктора І категорії, потім провідного конструктора СКТБ з ОП ІНМ АН УРСР розробляв технології та пристрої неруйнівного контролю ріжучого надтвердого інструменту і контролю процесів обробки металокераміки з використанням акустичної емісії (дивись – «AETesting of Ceramic Components in Grinding» by Udovik S.L., Maistrenko A.L., Populan B.I., Minasevich B.B., SmiRT 11 Transactions Vol. SD2 (August 1991) Tokyo, Japan, 1991; «Peculiaritie of AE application for diagnostics in grinding ceramic composites» by Udovik S.L., Maistrenko A.L. in MICC 90. Elsevier Applied Science, London, New York, p. 1266-1271 та інші; авторське свідоцтво №1765758 на винахід «Способ экспресс-контроля обработанной поверхности», авторське свідоцтво №1711034 на винахід «Способ определения износостойкости режущих пластин», авторське свідоцтво №1582069 на винахід «Устройство для диагностики режущих пластин по износостойкости»). Був доповідачем на представницькій міжнародній конференції 17 країн (США, Японія, ФРН та ін.) з металокераміки (Москва, МІСС 1989).

З 1993 року генеральний директор МП «Ваклер», а з 1995 – генеральний директор і головний редактор видавництва «Ваклер».

Уперше на пострадянському просторі ми видали переклади робіт російською мовою філософів і психологів Ассаджолі, У. Баджа, Роже Каюа, А. Маслоу, Р. Мея, Плотіна, Дж. Фрезера, О. Хакслі, К.Г. Юнга, а також уперше в Україні здійснили переклади текстів українською мовою найвідоміших філософів ХХ століття (М. Шелер, В. Дільтей, Е. Гуссерль, О.Ф. Больнов, Ж.-П. Сартр, К. Ясперс, П. Козловський, Р. Рорті, К.-О. Апель) в книзі «Сучасна зарубіжна філософія". Видали низку робіт К.Г. Юнга, серед яких за моїм перекладом «Психологию и алхимию», «О природе психе», «Видения Зосима», а «Синхрония» сумісно з О. Чистяковим.

Треба також відзначити економіко-культурологічні роботи Мануеля Кастельса «Інтернет-галактика. Міркування щодо Інтернету, бізнесу і суспільства», Мануеля Кастельса і Пекка Хіманен «Інформаційне суспільство та держава добробуту», а також монографію «Монетарная история США 1867-1960 гг.» Мілтона Фрідмана і Ганни Якобсон Шварц.

У 1998-2002 рр. активно друкувався в газетах «Дзеркало тижня» і «День». Автор більш як сотні аналітичних статей, присвячених економічним, монетарним, культурологічним і цивілізаційним проблемам, питанням глобалізації, інформаційному суспільству, політичній психології та історії України. Займався політичним консультуванням.

Член спілки журналістів України.

У 2000 році навчався у Школі управління ім. Дж. Кеннеді (Гарвардський університет, США) за темою «Національна безпека України».

В останні роки на порталі «Хвиля» вийшли цикли статей «Битва за модерн» (10 статей) і «Україна в постмодерні» (19 статей) та ін. статті на актуальні теми.

Участь у KyivPhotoWeek 2018, 2020. Організатори – Art Spatium Foundation, Tuzov Gallery, Tumasoff Gallery.
 
Спільний фотоартпроєкт з Іриною Семенютою «Entrance» (Ірина Семенюта – живопис, Сергій Удовік – фотографія).

 

Автор книжок:

 • «Государственность Украины. Истоки и перспективы» (К., 1999);
 • «Какая Украина нам нужна» (К., 2001);
 • «Глобализация: семиотические подходы» (М., 2002);
 • «Історія Русі-України» (К., 2010);«100 визначних місць України» (К., 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012);
 • «Украина. Исторические места» (К., 2005, 2008, 2012);
 • Київ (К., 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011);
 • «Крым» (К., 2004);
 • путівник України у 4-х томах (К., 2007-2008).

Автор фотоальбомів: «Київ. Моя любов» (2008, 2010), «Україна» (2009, 2011), «Київські етюди» (2011),  «Україна. Країна і люди» (2011), «Україна вітає» (2012).

Співавтор монографій:

 • «Макрохристианский мир в эпоху глобализации» // 2 том коллективной монографии «Цивилизационная структура современного мира» в 3-х т., 4 кн. под ред. Ю.Н. Пахомова, Ю.В. Павленко. – Киев., «Наукова думка», 2007. – 692 с.;
 • Русь-Україна: становлення державності. Т. 1: Русь-Україна: с найдавніших часів до створення імперії. К., 2011. (у співавторстві з Ю. Мірошниченком);
 • Русь-Україна: становлення державності: Т. 2: Русь-Україна: від імперії до незалежності. К., 2011 (у співавторстві з Ю. Мірошниченком).

Сфера інтересів: аналітичні дослідження в області державного будівництва, геополітики, стратегічного планування, інформаційної безпеки, розбудови інформаційного суспільства, економіки, соціальних відносин, природи політичної еліти України і маніпулятивних технологій. Особливою сферою інтересів є фотографія та історія України з позиції буржуазного (міського) суспільства.