Сергій Удовік

видавець, письменник, журналіст, фотограф, аналітик

Інформаційне суспільство. Глобалізація

Автор: Сергій УДОВИК
 

Перед Україною в цей час надто гостро стоїть питання — чи зможе вона мобілізувати свої внутрішні резерви для здійснення прориву в групу розвинених країн, чи остаточно залишиться в групі безнадійно відсталих.

Її головна проблема — відсутність геоекономічної стратегії розвитку держави, прийнятої на державному рівні.

Україна кожного року, кожного дня, кожної години втрачає темпи і все більше й більше відстає від європейських країн не тільки за обсягами валового економічного продукту на душу населення, а й за організацією економічного середовища, за якістю управлінського менеджменту, особливо на рівні вищих ешелонів влади.

Через це за кордоном склалася стійка думка, що наша...

Трагічні події 11 вересня 2001 р. потрясли не тільки Америку, але й увесь світ

Автор: Сергій УДОВИК

 

У якості першої й основної причини того, що сталося, фахівці у більшості коментарів називають поширення і навіть глобалізацію тероризму. Але справжні причини цієї трагедії лежать глибше — у сфері світогляду, і якщо підходити до цієї сумної події поверхово, розвиток світу може піти за найгіршим сценарієм.

Тому спробуємо з’ясувати, які ж дійсно процеси відбуваються у світі на рубежі тисячолiть.

Апріорно вважається, що цивілізація — це та соціокультурна система, що притаманна тільки західним країнам, а інші — нецивілізовані чи варварські. А процес глобалізації підмінюється...

Автор: Сергій УДОВИК

 

Навряд чи хтось матиме сумнів, що визначальну роль у розвиткові держави повинна відігравати еліта. Адже це саме вона розробляє (проектує) шляхи розвитку країни та забезпечує поступ мас до світлого майбутнього. На відміну від уніфікованої маси, еліта за своїм складом різноманітна і включає такі еліти: політичну, управлінську, юридичну, економічну, наукову та інші. В оптимальному випадку всі вони повинні перебувати в активній взаємодії і саме вони повинні забезпечувати демократичний вибір напрямку розвитку країни. Якщо якась із цих еліт слабка, то держава неминуче програє в конкурентному змаганні з іншими державами (елітами). Для формування еліти необхідна безперервна циркуляція, так би мовити,...

Автор: Сергій УДОВИК
 

Назва «Європа» походить від імені доньки фінікійського царя Агенора, яку, перетворившись на білого бика, викрав Зевс.

У героїчній грецькій міфології вона виступає матір’ю славнозвісних царів і суддів, дружиною Зевса. Європа належала до хтонічних богинь, тобто богинь, пов’язаних із землею, родючістю і землеробством і ототожнювалася з Місяцем. Її образ у грецькому розумінні об’єднував увесь космос. Якщо виходити зі спадкоємності, то Україна успадковує грецьку цивілізацію через Київську Русь, що прийняла християнство, і Візантію, а західноєвропейські країни успадковують грецьку цивілізацію через римську. У географічному значенні Європа — це частина Євразійського материка від Атлантичного океану...

16 бюджетних копійок на інформаційний прорив

Автор: Сергій УДОВИК
 

У цей час світ переживає чергову технологічну революцію, ключовим елементом якої є передача, обробка та використання інформації. На наших очах відбувається становлення нового суспільства — інформаційного, заснованого на об’єднання в мережу інтелектуальних ресурсів людства. Все це приводить не тільки до змін економічних і соціальних умов життєдіяльності, але й до нової філософії життя і шляхів розвитку світової цивілізації. Як і інші технологічні революції — поява двигуна внутрішнього згоряння або електрики, нова революція примушує переосмислювати багато які усталені архетипи поведінки та господарювання і будувати...

Автор: Сергій УДОВИК, Гарвард — Вашингтон — Київ

Лідером Західного світу впродовж уже ста років є США. А простіше кажучи — Америка. Слово, яке надить і зачаровує. Це те ж саме що Град Кітеж чи Земля Обітована. Тільки ця земля не легендарна, а має цілком конкретне географічне місцезнаходження. Вона надить багатьох і багато хто знаходить там відпочинок.

Що ж у ній такого особливого і чому ж Америка стала міфом?

Я не випадково написав — міфом, тому що Америка — це вдало сконструйований міф, що втілюється в реальність, і це реальність, що перетворюється на міф.

Америка вчить, але Америка здатна й вчитися. Америка...

Випереджальний розвиток неможливий без зворотного зв’язку «суспільство — влада, виборець — чиновник»

Автор: Сергій УДОВИК
 

І от якраз ця система комунікацій (яку не треба плутати із системами зв’язку) між окремими індивідуумами та їхніми співтовариствами і є принципово важливою і визначальною в постіндустріальному суспільстві, що формується нині.

Ця сукупність людського капіталу, забезпеченого духовними потребами, разом із відповідним рівнем розвитку комунікативних зв’язків, тобто здатністю людей налагоджувати ефективне співробітництво, і отримала назву «соціальний капітал».

Якраз найважливішою проблемою України є не відсутність людського капіталу, а відсутність, так би мовити...

Автор: Сергій УДОВИК

 

Захист інформаційного простору та проблема комунікації в суспільстві в умовах входження світової цивілізації в інформаційну еру виходять на перший план. Цим питанням приділяється найсерйозніша увага у США та Європі. У міністерстві оборони США задіяно 1000 осіб, зайнятих ПР-роботою. Лише національна криптологічна школа АНБ США випускає щорічно 19 тисяч фахівців з інформаційної роботи. Американські експерти кажуть, що в інформаційну епоху головна роль належить інформаційним війнам — не менш запеклі, але без людських жертв. Росія також приділяє цьому питанню підвищену увагу. 9 вересня 2000 р. Президентом РФ В.Путіним була затверджена «Доктрина інформаційної безпеки Російської Федерації». Не...


Удовик Сергій Леонідович закінчив КПІ в 1979 р. Займався наукою та прикладною діяльністю в таких галузях: теорія виявлення і класифікації цілей, використання ультразвуку в медицині, вестибулярна стійкість космонавтів, фізіологія вищої нервової діяльності дельфінів, діагностика ріжучих інструментів із надтвердих матеріалів, контроль процесів шліфування й різання металокераміки, синтез алмазів, акустична емісія та ін. Автор близько 40 наукових і публіцистичних робіт, 5 авторських свідоцтв. Наукові роботи публікувалися в Англії, Японії та США. З 1993 року директор і головний редактор видавництва «Ваклер» (спеціалізація: психологія, філософія, езотерика, економіка та управління).

АНКЕТА «Дня»

1. Які уроки ХХ століття Ви...

або Чи буде Україна музейною резервацією на подив усьому світу?

Автор: Сергій УДОВИК, директор видавництва «Ваклер» 
 

На рубежі третього тисячоліття все виразніше вимальовуються риси нового суспільства, в яке вступають західні країни. Різні філософи, економісти й соціологи називають його по-різному — посткапітал

Щоб чітко показати суть відмінностей, я спробую коротко дати порівняльну характеристику цих суспільств.

Індустріальне суспільство передусім характеризувалося наявністю землі й ресурсів, робочою силою й капіталом. За основу брався постулат обмеженості землі й природних ресурсів, тому апріорно вважалося, що їх на всіх не вистачить, особливо...

Сторінки