Сергій Удовік

видавець, письменник, журналіст, фотограф, аналітик

ЧИ Є В УКРАЇНІ НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ?

Автор: Сергій Удовик
 

Ця книга має дуже влучну назву: «Паралельний світ». Хоч вона й стосується історії уявлень та ідей в Україні у XVІ-XVII ст., але залишається напрочуд актуальною саме для нашого суспільства, яке живе в багатьох історичних вимірах. Насправді Н. ЯКОВЕНКО через розкриття світу уявлень наших предків знімає запону із наших очей. Але проблема в тому, що мало хто хоче звільнитися від цієї запони.

Сучасне трактування історії України надто одномірне і є калькою зі схеми історії СРСР, де лише відбулась заміна: колишній «клас» пе­ретворився на «націю», «соціальне визво­лення» — на «державотворчі змагання», «класова боротьба» — на «боротьбу за національне визволення». Якщо ми пого­димося із доказами авторки, що Б. Хмельницький вів зовсім не визвольну війну, а громадянську, і тим самим знехтував пра­ва Речі Посполитої, яку козаки вважали своєю «милою вітчизною», то зрозуміємо, чому так зневажливо ставляться до права і законів України її мешканці — для них взірцем є Б. Хмельницький.

Щоб зрозуміти, чому в нас зараз така неконкурентоспроможна еліта, ми пови­нні дослідити її корені й дати відповідь: куди і як зникла русько-українська елі­та. Наталя Яковенко доводить, що русь­ко-українська еліта не перейшла вся в католицтво й уніатство на початку XVII ст., а мала великий вплив аж до самої Хмельниччини. У горнилі 40‑річної гро­мадянської війни велика частка справ­жньої еліти була знищена. Врешті Русь-Україна вийшла з цієї руїни соціально неповним суспільством, у якому залиши­лись дві верстви: селяни і дрібні мало­грамотні священики. Осторонь тримало­ся козацтво — різновид військово-полі­тичного устрою, багато рис якого було взято саме від Османської імперії, а зо­всім не від Європи.

Справді, якщо визнати, що історія України дуже перекручена, то ми по­винні визнати й багато інших речей, які безпосередньо зачіпають наше сьо­годення. Це й культ пам’ятників коза­кам, які зневажали закон, це й украй низький професійний рівень багатьох наших істориків із нескінченним пере­ліком вчених звань. Тоді нам стане зро­зумілим, чому в Україні немає націо­нальної ідеї, — бо ж вона ніяк не може бути досягнута за такого трактування історії України.

Газета «Книжник-Review» №15-16, серпень 2002 р.

 

Коментарі

Додати коментар

CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).
Фото Капча
Введіть символи з картинки.